Bình ắc quy EAGLE

Ắc quy Eagle YB3L-BS (GEL) 12V-3AH
410,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 3AH

Kích thước: 98-56-109

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG26-12/A  12V-26AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 26AH

Kích thước: 165-125-174-174

Ắc quy Eagle YB14L-BS (GEL) 12V-14AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 14AH

Kích thước: 132-88-163

Ắc quy Eagle YT7B-4 (GEL) 12V-6.5AH
1,100,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 6.5Ah

Kích thước: 150 x 65 x 94

Ắc quy Eagle YB32L-BS (GEL) 12V-32AH
3,185,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 32AH

Kích thước: 166-127-175

Ắc quy Eagle YB9-BS (GEL) 12V-9AH
760,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 9AH

Kích thước: 137-76-134

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG26-12/W  12V-26AH
1,446,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 26AH

Kích thước: 175 x 166 x 125 x 125

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG3.3-12  12V-1.3AH
284,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 3.3AH

Kích thước: 134 x 67 x 61 x 67

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG3.2-6  6V-3.2AH
155,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 3.2AH

Kích thước: 125 x 33 x 60 x 66

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG1.3-12  12V-1.3AH
212,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 1.3AH

Kích thước: 97 x 45 x 53 x 59

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG2.2-12  12V-2.2AH
255,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 2.2AH

Kích thước: 178 x 35 x 61 x 67

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG1.3-6  6V-1.3AH
113,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 1.3AH

Kích thước: 97 x 24 x 51 x 57

Ắc quy Eagle YTX5L-BS (GEL) 12V-5AH
389,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 5AH

Kích thước: 113-70-107

Ắc quy Eagle YTX12-BS (GEL) 12V-10AH
962,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 10AH

Kích thước: 150-87-130

Ắc quy Eagle YTX9-BS(GEL) 12V-9AH
616,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 9AH

Kích thước: 150-87-107

Ăc quy Eagle YTX7L-BS(GEL) 12V-7AH
560,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7AH

Kích thước: 113-70-130

Ắc quy Eagle YTX7A-BS(GEL) 12V-7AH
550,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7AH

Kích thước: 150-87-93

Ắc quy Eagle YTZ5S(GEL) 12V-5AH
335,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 5AH

Kích thước: 113-70-85

Ắc quy Eagle 12N5L-BS(GEL) 12V-5AH
356,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 5AH

Kích thước: 121-61-131

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG200-12 12V-200AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 200Ah

Kích thước: 522 x 239 x 217 x 222