ẮC QUY TÀU THUYỀN (MF)

STT Hyundai Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height T. Height
1 CMF150 150 1000 300 503 216 208 230 HYUNDAI HÀN QUỐC
2 CMF200 200 1100 430 503 261 217 239 HYUNDAI HÀN QUỐC