Ắc quy moto phân khối lớn Toplite (AGM-VRLA)

STT Toplite Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height
1 YT7B-BS 6.5 120 - 150 65 93 Yuasa Taiwan Đài Loan
2 YT12B-BS 10 210 - 150 69 130 Yuasa Taiwan Đài Loan
3 TTZ10S 8.6 190 - 150 87 93 Yuasa Taiwan Đài Loan
4 TTZ14S 11.2 230 - 150 87 110 Yuasa Taiwan Đài Loan
5 YTX14-BS 12.6 200 - 150 87 145 Yuasa Taiwan Đài Loan
6 YTX14L-BS 12.6 200 - 150 87 145 Yuasa Taiwan Đài Loan
7 YTX16-BS 14 230 - 150 87 161 Yuasa Taiwan Đài Loan
8 YTX20L-BS 18 270 - 175 87 155 Yuasa Taiwan Đài Loan