BÌNH ẮC QUY CHO BỘ LƯU ĐIỆN UPS, ẮC QUY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI EAGLE

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG26-12/A  12V-26AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 26AH

Kích thước: 165-125-174-174

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG26-12/W  12V-26AH
1,446,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 26AH

Kích thước: 175 x 166 x 125 x 125

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG3.3-12  12V-1.3AH
284,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 3.3AH

Kích thước: 134 x 67 x 61 x 67

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG3.2-6  6V-3.2AH
155,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 3.2AH

Kích thước: 125 x 33 x 60 x 66

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG1.3-12  12V-1.3AH
212,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 1.3AH

Kích thước: 97 x 45 x 53 x 59

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG2.2-12  12V-2.2AH
255,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 2.2AH

Kích thước: 178 x 35 x 61 x 67

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG1.3-6  6V-1.3AH
113,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 1.3AH

Kích thước: 97 x 24 x 51 x 57

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG200-12 12V-200AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 200Ah

Kích thước: 522 x 239 x 217 x 222

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG150-12/A 12V-150AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 150Ah

Kích thước: 484 x 170 x 241 x 241

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG100-12 12V-100AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 100Ah

Kích thước: 333 x 173 x 216 x 222

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG75-12 12V-75AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 75Ah

Kích thước: 260 x 168 x 212 x 219

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG65-12 12V-65AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 65Ah

Kích thước: 350 x 167 x 173 x 173

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG40-12 12V-40AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 40Ah

Kích thước: 196 x 166 x 173 x 173

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG33-12 12V-33AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 33Ah

Kích thước: 194 x 132 x 170 x 170

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG20-12/A 12V-20AH
947,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 20Ah

Kích thước: 181 x 77 x 167 x 167

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG18-12 12V-18AH
914,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 18Ah

Kích thước: 181 x 77 x 167 x 167

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG12-12 12V-12AH
587,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 12Ah

Kích thước: 151 x 98 x 96 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG9-12 12V-9AH
418,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 9Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG7.5-12 12V-7.5AH
361,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7.5Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG7.2-12 12V-7.2Ah
322,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7.2Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100