Ắc quy xe máy Toplite (AGM-VRLA)

STT Toplite Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height
1 YTX4L-BS 3.5 50 - 113 70 85 Yuasa Taiwan Đài Loan
2 12N5S-3B 5 80 - 121 61 131 Yuasa Taiwan Đài Loan
3 YTX5L-BS  5 80 - 113 70 105 Yuasa Taiwan Đài Loan
4 YTX7L-BS  7 105 - 113 70 130 Yuasa Taiwan Đài Loan
5 YTX7A-BS  7 100 - 150 87 93 Yuasa Taiwan Đài Loan
6 YTX9-BS  8 135 - 150 87 105 Yuasa Taiwan Đài Loan
7 YTX12-BS 10 180 - 150 87 130 Yuasa Taiwan Đài Loan