Ắc quy ô tô KV (Truyền thống)

STT KV Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height T. Height

1

NS40Z

35

-

-

195

127

200

222

TSB

Thái Lan

2

NS60

45

-

-

236

127

200

222

TSB

Thái Lan

3

N50

50

-

-

256

170

201

224

TSB

Thái Lan

4

N70

70

-

-

303

170

201

224

TSB

Thái Lan

5

NX120-7

85

- -

303

170

201

224

TSB

Thái Lan

6

N100

100

- -

406

173

209

232

TSB

Thái Lan

7

N120

120

- -

502

180

210

255

TSB

Thái Lan

8

N150

150

- -

505

220

210

255

TSB

Thái Lan

9

N200

200

- -

517

275

216

261

TSB

Thái Lan