Ắc quyôtô LCB (Truyền thống)

STT KV Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height

1

N35-2

35

-

-

260

95

180

Sheng Chang Tech

Đài Loan

2

N50R

50 - - 260 173 204

Sheng Chang Tech

Đài Loan

3

N70R

70 - - 306 173 204

Sheng Chang Tech

Đài Loan

4

NX 120-7R

88

-

-

306

173

204

Sheng Chang Tech

Đài Loan

5

N100

110

-

-

410 176 213

Sheng Chang Tech

Đài Loan

6

N120

120

-

-

505 182 213

Sheng Chang Tech

Đài Loan

7

N150

150

- - 508 222 213

Sheng Chang Tech

Đài Loan

8

N200

200

- - 521 278 220

Sheng Chang Tech

Đài Loan

9

N200Z

210

- - 251 278 220

Sheng Chang Tech

Đài Loan