LÁ BỐ ANTONY (ĐÀI LOAN)

 

STT LÁ BỐ ANTONY XUẤT XỨ
1  Lá bố xe Wave, Dream Đài Loan
2  Lá bố xe Exciter Đài Loan