Ắc quy xe máy điện TianNeng (AGM-GEL)

STT   Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension(mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height

1

TNE12-25

25

-

-

181

77

171

Tianneng Group

Trung Quốc 
2 TNE12-25 (Chịu nhiệt) 25 - - 181 77 171 Tianneng Group Trung Quốc