Ắc quy xe máy điện TianNeng (AGM-GEL)

STT   Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height

1

TNE25-15

25

-

-

181

77

77

TianNeng Group

Trung Quốc