BI CÔN SENKAI (ĐÀI LOAN)

STT BI CÔN SENKAI THÔNG SỐ XUẤT XỨ
1 Bi nồi cho xe AirBlade, Click 110 (Vision) 18 x 14,13 Đài Loan
2 Bi nồi cho xe Vision New, Vision FI, Lead, SCR 110 18 x 14,14 Đài Loan
3 Bi nồi cho xe YAMAHA NOUVO 1-2, MIO, NOZZA, ULTIMO 15 x 12 Đài Loan
4 Bi nồi cho xe HONDA SH, Dylan, Hayate, PS 20.1 x 15,12.2 Đài Loan
5 Bi nồi cho xe HONDA AIR BLADE 125, SH new 150, PCX 125/150 20.1 x 15.1, 18 Đài Loan
6 Bi nồi cho xe SYM ELIZABETH, Jockey RS 18 x 14,14 Đài Loan
7 Bi nồi cho xe SPACY, SH New 125, Click 125, Vario 20.1 x 15,16 Đài Loan