Ắc quy xe máy Chang

STT   Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height

1

CTZ5S

5

50

-

113

70

85

Thai Huawei Battery

Thái Lan 

2

12N5L-BS

5

50

-

119

60

129

   Thai Huawei Battery   

Thái Lan

3

CTX5L-BS

5

70

-

113

70

105

Thai Huawei Battery

Thái Lan

4

CTX7L-BS

7

85

-

113

70

130

 Thai Huawei Battery 

Thái Lan  

5

CTX7A-BS

7

100

-

150

86

94 Thai Huawei Battery Thái Lan 

6

CTX9-BS 

9

120

-

150

86

107 Thai Huawei Battery Thái Lan 

7

CTX12-BS

12

85

-

150

86

130 Thai Huawei Battery Thái Lan