Ắc quy ô tô Daewoo (MF)

STT Daewoo Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height T. Height
1 40B19FR 35 330 54 187 127 199 219 DAEWOO HÀN QUỐC
2 40B19FL 35 330 54 187 127 199 219 DAEWOO HÀN QUỐC
3 44B19FL 40 370 63 187 127 199 219 DAEWOO HÀN QUỐC
4 55B24L 45 440 75 236 128 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
5 55B24LS 45 440 75 236 128 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
6 26R-525 50 450 85 206 172 184 204 DAEWOO HÀN QUỐC
7 26-525 50 450 85 206 172 184 204 DAEWOO HÀN QUỐC
8 55D23L 60 450 90 230 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
9 55D23R 60 450 90 230 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
10 75D23L 65 580 110 230 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
11 65D31R 70 600 120 301 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
12 65D31L 70 600 120 301 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
13 80D26R 70 620 130 260 175 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
14 80D26L 70 620 130 260 175 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
15 90D26L 75 630 130 260 175 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
16 95D31R 80 660 150 301 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
17 95D31L 80 660 150 301 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
18 105D31R 90 750 160 301 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
19 105D31L 90 750 160 301 172 200 220 DAEWOO HÀN QUỐC
20 100R 100 750 175 324 172 204 224 DAEWOO HÀN QUỐC
21 100L 100 750 175 324 172 204 224 DAEWOO HÀN QUỐC
22 95E41R  100 830 180 408 172 210 230 DAEWOO HÀN QUỐC
23 135F51R 120 850 230 503 182 208 230 DAEWOO HÀN QUỐC
24 160G51R 150 1000 300 503 216 208 230 DAEWOO HÀN QUỐC
25 210H52R 200 1100 430 503 261 217 239 DAEWOO HÀN QUỐC
26 DIN 54321 50 460 75 208 174 174 174 DAEWOO HÀN QUỐC
27 DIN 55054 50 430 83 208 174 189 189 DAEWOO HÀN QUỐC
28 DIN 55457 54 280 94 242 174 174 174 DAEWOO HÀN QUỐC
29 DIN 56009 60 510 100 242 174 174 174 DAEWOO HÀN QUỐC
30 DIN 56219 62 520 105 242 174 189 189 DAEWOO HÀN QUỐC
31 DIN 56220  62 520 105 242 174 189 189 DAEWOO HÀN QUỐC
32 DIN 57113 71 120 650 275 174 174 174 DAEWOO HÀN QUỐC
33 DIN 57412 74 660 130 275 174 189 189 DAEWOO HÀN QUỐC
34 DIN 59042 90 720 170 314 174 190 190 DAEWOO HÀN QUỐC
35 DIN 60044 100 780 170 351 174 189 189 DAEWOO HÀN QUỐC
36 C31S-850 100 750 170 330 172 217 238 DAEWOO HÀN QUỐC
37 C31-850 100 750 170 330 172 217 238 DAEWOO HÀN QUỐC