Ắc quy ô tô Prolite (CPMF)

STT Prolite

Capacity

CCA

RC

Dimension Nhà SX XUẤT XỨ
(Ah) (SAE) (Min.) Length Width Height T.Height
1 44B19L 40 370 60 187 135 200 222 DN Automotive Hàn Quốc
2 55B24L 45 430 71 235 135 200 222 DN Automotive Hàn Quốc
3 55B24LS 45 430 71 235 135 200 222 DN Automotive Hàn Quốc
4 65B24L 55 470 75 235 135 200 222 DN Automotive Hàn Quốc
5 65B24LS 55 470 75 235 135 200 222 DN Automotive Hàn Quốc
6 55D23L 60 550 100 230 172 200 220 DN Automotive Hàn Quốc
7 75D23L 65 580 110 231 172 200 220 DN Automotive Hàn Quốc
8 ECQ85 65 670 110 231 172 200 220 DN Automotive Hàn Quốc
9 80D26L 70 600 120 258 172 200 220 DN Automotive Hàn Quốc
10 80D26R 70 600 120 258 172 200 220 DN Automotive Hàn Quốc
11 90D26L 75 630 130 258 172 200 220 DN Automotive Hàn Quốc
12 105D31L 90 750 160 303 172 200 220 DN Automotive Hàn Quốc
13 105D31R 90 750 160 303 172 200 220 DN Automotive Hàn Quốc
14 95E41R 100 830 180 408 172 210 230 DN Automotive Hàn Quốc
15 160G51R 150 1000 300 506 215 213 233 DN Automotive Hàn Quốc
16 210H52R 200 1200 430 509 274 220 240 DN Automotive Hàn Quốc
17 C31S-850 100 850 180 330 172 217 240 DN Automotive Hàn Quốc
18 C31-850 100 850 180 330 172 217 240 DN Automotive Hàn Quốc
19 DIN55054 50 420 80 208 174 189 189 DN Automotive Hàn Quốc
20 DIN56009 60 510 100 242 173 175 175 DN Automotive Hàn Quốc
21 DIN56219 62 540 100 242 173 190 190 DN Automotive Hàn Quốc
22 DIN56220 62 540 100 242 173 190 190 DN Automotive Hàn Quốc
23 DIN57113 71 640 130 276 173 175 175 DN Automotive Hàn Quốc
24 DIN57412 74 680 130 276 173 190 190 DN Automotive Hàn Quốc
25 DIN58014 80 680 140 315 173 175 175 DN Automotive Hàn Quốc
26 DIN59042 90 720 160 315 173 190 190 DN Automotive Hàn Quốc
27 DIN60044 100 850 180 351 173 190 190 DN Automotive Hàn Quốc