ẮC QUY TÀU THUYỀN

Bình ắc quy tàu thuyền Daewoo 210H52R  12V - 200AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 200Ah

Kích thước: 503-261-217-239

Bình ắc quy tàu thuyền Daewoo 160G51R 12V - 150AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 150Ah

Kích thước: 503-216-208-230

Bình ắc quy tàu thuyền Daewoo 135F51R 12V - 120AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 120 Ah

Kích thước: 503-182-208-230

Bình ắc quy tàu thuyền Daewoo 95E41R 12V - 100AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 100Ah

Kích thước: 408-172-210-230

Bình ắc quy tàu thuyền Daewoo 65D31R 12V - 70AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 70

Kích thước: 301-172-200-220

Bình ắc quy tàu thuyền Daewoo 65D31L 12V - 70AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 70

Kích thước: 301-172-200-220