ẮC QUY TÀU THUYỀN

Ắc quy Hyundai CMF200 12V-200AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 200Ah

Kích thước: 503 x 261 x 217 x 239

Ắc Quy Daewoo 210H52R  12V - 200AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 200Ah

Kích thước: 503-261-217-239

Ắc Quy Daewoo 160G51R 12V - 150AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 150Ah

Kích thước: 503-216-208-230

Ắc Quy Daewoo 135F51R 12V - 120AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 120 Ah

Kích thước: 503-182-208-230

Ắc Quy Daewoo 95E41R 12V - 100AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 100Ah

Kích thước: 408-172-210-230

Ắc Quy Daewoo 65D31R 12V - 70AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 70

Kích thước: 301-172-200-220

Ắc Quy Daewoo 65D31L 12V - 70AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 70

Kích thước: 301-172-200-220