Ắc quy xe máy Eagle (Gel)

STT Toplite Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height
1 EG-YTZ5SS 5 60 - 113 70 87 Thai Huawei Battery    Thái Lan
2 EG-12N5L-BS 5 65 - 119 60 129 Thai Huawei Battery Thái Lan
3 EG-YTX5L-BS 5 70 - 113 70 107 Thai Huawei Battery  Thái Lan  
4 EG-YTX7L-BS 7 85 - 113 70 130 Thai Huawei Battery Thái Lan 
5 EG-YTX7A-BS  7 100 - 150 87 94 Thai Huawei Battery Thái Lan 
6 EG-YTX9-BS  9 120 - 150 87 107 Thai Huawei Battery Thái Lan 
7 EG-YTX12-BS 10 100 - 150 87 130 Thai Huawei Battery Thái Lan 
8 EG-YB3L-BS 3 35 - 98 56 109 Thai Huawei Battery Thái Lan 
9 EG-YT7B-4  6.5 85 - 150 65 94 Thai Huawei Battery Thái Lan 
10 EG-YB9-BS 9 110 - 137 76 134 Thai Huawei Battery Thái Lan 
11 EG-YB32L-BS 32 350 - 166 127 175 Thai Huawei Battery Thái Lan 
12 EG-YB14L-BS 14 200 - 132 88 163 Thai Huawei Battery Thái Lan