Ắc quy xe máy Eagle (Gel)

STT Eagle Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height

1

EG-GT4B-5

2.3

 

-

113

49

87

Thai Huawei Battery

Thái Lan

2

EG-YTR4A-BS

2.3

 

-

113

49

85

Thai Huawei Battery

Thái Lan

3

EG-YB3L-BS

3

35

-

98

56

109

Thai Huawei Battery

Thái Lan 

4

EG-YTZ5S

5

60

-

113

70

87

   Thai Huawei Battery   

Thái Lan

5

EG-12N5L-BS

5

65

-

119

60

129

Thai Huawei Battery

Thái Lan

6

EG-YTX5L-BS

5

70

-

113

70

107

 Thai Huawei Battery 

Thái Lan  

7

EG-YT7B-4

6.5

85

-

150

65

94 Thai Huawei Battery Thái Lan 

8

EG-YTX7L-BS 

7

85

-

113

70

130 Thai Huawei Battery Thái Lan 

9

EG-YTX7A-BS 

6.5

100

-

150

87

94 Thai Huawei Battery Thái Lan 
10 EG-YTX9-BS  9 120 - 150 87 107 Thai Huawei Battery Thái Lan 
11 EG-YB9-BS 9 110 - 137 76 134 Thai Huawei Battery Thái Lan 

12

EG-YB10L-BS

10

  -

132

88

145

Thai Huawei Battery

Thái Lan

13 EG-YTX12-BS 10

100

- 150 87 130 Thai Huawei Battery Thái Lan 
14 EG-YT12B-4 10 180 - 150 70 130 Thai Huawei Battery Thái Lan 

15

EG-YTZ12S 12   - 150 87 111 Thai Huawei Battery Thái Lan
16 EG-YB14L-BS 14 200 - 132 88 163 Thai Huawei Battery Thái Lan 
17 EG-YTX14-BS 14 240 - 150 87 145 Thai Huawei Battery Thái Lan 

18

EG-YTX14L-BS

14

240

-

150

87

145

Thai Huawei Battery

Thái Lan

19 EG-YT20L-4 20   - 177 88 155

Thai Huawei Battery

Thái Lan 

20

EG-YB30L-BS

30

 

-

166

127

175

Thai Huawei Battery

Thái Lan

21

EG-YB32L-BS

32

350

-

166

127

175

Thai Huawei Battery

Thái Lan