ẮC QUY XE MÁY EAGLE

Ắc quy Eagle YB9-BS (GEL) 12V-9AH
760,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 9AH

Kích thước: 137-76-134

Ắc quy Eagle YTX5L-BS (GEL) 12V-5AH
389,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 5AH

Kích thước: 113-70-107

Ắc quy Eagle YTX12-BS (GEL) 12V-10AH
962,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 10AH

Kích thước: 150-87-130

Ắc quy Eagle YTX9-BS(GEL) 12V-9AH
616,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 9AH

Kích thước: 150-87-107

Ăc quy Eagle YTX7L-BS(GEL) 12V-7AH
560,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7AH

Kích thước: 113-70-130

Ắc quy Eagle YTX7A-BS(GEL) 12V-7AH
550,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7AH

Kích thước: 150-87-93

Ắc quy Eagle YTZ5S(GEL) 12V-5AH
335,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 5AH

Kích thước: 113-70-85

Ắc quy Eagle 12N5L-BS(GEL) 12V-5AH
356,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 5AH

Kích thước: 121-61-131