Ắc quy tàu thuyền KV (Truyền thống)

STT KV Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height T. Height

1

NS40Z

35

-

-

195

127

200

222
KV
Thái Lan

2

NS60

45

-

-

236

127

200

222
KV
Thái Lan

3

N50

50

-

-

256

170

201

224
KV
Thái Lan

4

N70

70

-

-

303

170

201

224
KV
Thái Lan

5

NX120-7

85

-

-

303

170

201

224
KV
Thái Lan
6 N100

100

- -

406

173

209

232

KV

Thái Lan

7 N120

120

- -

502

180

210

255

KV

Thái Lan

8 N150

150

- -

505

220

210

255

KV

Thái Lan

9 N200

200

- -

517

275

216

261

KV

Thái Lan