Ắc quy tàu thuyền KV (Truyền thống)

STT KV Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height T. Height
1 NS40Z 35 - - 195 127 200 222 KV Thái Lan
2 NS60 45 - - 236 127 200 222 KV Thái Lan
3 N50 50 - - 256 170 201 224 KV Thái Lan
4 N70 70 - - 303 170 201 224 KV Thái Lan
5 NX120-7 85 - - 303 170 201 224 KV Thái Lan
6 N100 100 - - 406 173 209 232 KV Thái Lan
7 N120 120 - - 502 180 210 255 KV Thái Lan
8 N150 150 - - 505 220 210 255 KV Thái Lan
9 N200 200 - - 517 275 216 261 KV Thái Lan