Ắc quy xe đạp điện VTC (AGM-GEL)

STT KV Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height

1

6-EVF-15

15

-

-

151

98

101

Yifeng Hongtai New Energy Co., Ltd

Trung Quốc

2

6-EVF-26

26 - - 181 77 170 Yifeng Hongtai New Energy Co., Ltd

Trung Quốc