Ắc quy ô tô Toplite (CMF II)

STT Toplite Capacity CCA
(SAE)
RC
(Min.)
Dimension (mm) NHÀ SX XUẤT XỨ
(Ah) Length Width Height T. Height
1 36B20L  35 265 - 195 127 202 225 Yuasa Taiwan Đài Loan
2 36B20R  35 265 - 195 127 202 225 Yuasa Taiwan Đài Loan
3 36B20LS 35 265 - 195 127 202 225 Yuasa Taiwan Đài Loan
4 46B24L 45 295 - 236 127 202 225 Yuasa Taiwan Đài Loan
5 46B24R  45 295 - 236 127 202 225 Yuasa Taiwan Đài Loan
6 46B24LS 45 295 - 236 127 202 225 Yuasa Taiwan Đài Loan
7 48D26L 50 250 - 258 171 202 222 Yuasa Taiwan Đài Loan
8 48D26R 50 250 - 258 171 202 222 Yuasa Taiwan Đài Loan
9 55D23L 60 320 - 230 171 202 223 Yuasa Taiwan Đài Loan
10 55D23R  60 320 - 230 171 202 223 Yuasa Taiwan Đài Loan
11 65D26R 65 490 - 257 170 202 222 Yuasa Taiwan Đài Loan
12 65D26L 65 490 - 257 170 202 222 Yuasa Taiwan Đài Loan
13 95D31R  80 565 - 303 171 202 223 Yuasa Taiwan Đài Loan
14 95D31L 80 565 - 303 171 202 223 Yuasa Taiwan Đài Loan