Ắc quy KV

Ắc quy KV N200 12V-200Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 200AH

Kích thước: 517-275-216-261

Ắc quy KV N150 12V-150AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 150AH

Kích thước: 505-220-210-255

Ẵc quy KV N120 12V-120AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 120AH

Kích thước: 502-180-210-255

Ắc quy KV N100 12V-100AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 100AH

Kích thước: 406-173-209-232

Ắc quy KV NX120-7 12V-85AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 85AH

Kích thước: 303-170-201-224

Ắc quy KV N70 12V-70AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 70AH

Kích thước: 303-170-201-224

Ắc quy KV N50 12V-50AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 50AH

Kích thước: 256-170-201-224

Ắc quy KV NS60 12V-45AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 45AH

Kích thước: 236-127-200-222

Ắc quy KV NS40Z 12V-35AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 35AH

Kích thước: 195-127-200-222