Ắc quy EAGLE

Ắc quy UPS EAGLE EG200-12 12V 200Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 200Ah

Kích thước: 522 x 239 x 217 x 222

Ắc quy UPS EAGLE EG150-12/A 12V 150Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 150Ah

Kích thước: 484 x 170 x 241 x 241

Ắc quy UPS EAGLE EG100-12 12V 100Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 100Ah

Kích thước: 333 x 173 x 216 x 222

Ắc quy UPS EAGLE EG75-12 12V 75Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 75Ah

Kích thước: 260 x 168 x 212 x 219

Ắc quy UPS EAGLE EG65-12 12V 65Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 65Ah

Kích thước: 350 x 167 x 173 x 173

Ắc quy UPS EAGLE EG40-12 12V 40Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 40Ah

Kích thước: 196 x 166 x 173 x 173

Ắc quy UPS EAGLE EG33-12 12V 33Ah
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 33Ah

Kích thước: 194 x 132 x 170 x 170

Ắc quy UPS EAGLE EG20-12/A 12V 20Ah
902,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 20Ah

Kích thước: 181 x 77 x 167 x 167

Ắc quy UPS EAGLE EG18-12 12V 18Ah
870,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 18Ah

Kích thước: 181 x 77 x 167 x 167

Ắc quy UPS EAGLE EG12-12 12V 12Ah
559,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 12Ah

Kích thước: 151 x 98 x 96 x 100

Ắc quy UPS EAGLE EG9-12 12V 9Ah
398,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 9Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100

Ắc quy UPS EAGLE EG7.5-12 12V 7.5Ah
344,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7.5Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100

Ắc quy UPS EAGLE EG7.2-12 12V 7.2Ah
307,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7.2Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100

Ắc quy UPS EAGLE EG5-12 12V 5Ah
282,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 5Ah

Kích thước: 90 x 70 x 100 x 106

Ắc quy UPS EAGLE EG12-6 6V 12Ah
317,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 12Ah

Kích thước: 151 x 50 x 94 x 100

Ắc quy UPS EAGLE EG10-6 6V 10Ah
279,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 10Ah

Kích thước: 151 x 50 x 94 x 100

Ắc quy UPS EAGLE EG7-6 6V 7Ah
239,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 7Ah

Kích thước: 151 x 35 x 94 x 100

Ắc quy UPS EAGLE EG5-6/A 6V 5Ah
162,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 5Ah

Kích thước: 70 x 48 x 100 x 106