ẮC QUY MÔTÔ PHÂN KHỐI LỚN

Ắc quy Eagle YB14L-BS (GEL) 12V-14AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 14AH

Kích thước: 132-88-163

Ắc quy Eagle YT7B-4 (GEL) 12V-6.5AH
1,100,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 6.5Ah

Kích thước: 150 x 65 x 94

Ắc quy Eagle YB32L-BS (GEL) 12V-32AH
3,185,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 32AH

Kích thước: 166-127-175

Ắc Quy Moto Toplite YTX20L-BS 12V-18Ah
2,799,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 18Ah

Kích thước: 175 x 87 x 155

Ắc Quy Moto Toplite YTX16-BS 12V-14Ah
2,274,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 14Ah

Kích thước: 150 x 87 x 161

Ắc Quy Moto Toplite YTX14L-BS 12V-12.6Ah
2,145,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 12.6Ah

Kích thước: 150 x 87 x 145

Ắc Quy Toplite YTX14-BS 12V-12.6 Ah
2,057,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 12.6Ah

Kích thước: 150 x 87 x 145

Ắc Quy Moto Toplite TTZ14S 12V - 11.2Ah
2,118,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 11.2Ah

Kích thước: 150 x 87 x 110

Ắc Quy Moto Toplite TTZ10S 12V-8.6Ah
1,500,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 8.6Ah

Kích thước: 150 x 87 x 93

Ắc Quy Moto Toplite YT12B-BS 12V-10Ah
2,002,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 10Ah

Kích thước: 150 x 69 x 130