BÌNH ẮC QUY CHO BỘ LƯU ĐIỆN UPS, ẮC QUY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG12-6 6V-12AH
333,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 12Ah

Kích thước: 151 x 50 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG10-6 6V 10AH
292,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 10Ah

Kích thước: 151 x 50 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG7-6 6V 7AH
250,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 7Ah

Kích thước: 151 x 35 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG5-6/A 6V 5AH
170,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 5Ah

Kích thước: 70 x 48 x 100 x 106