Bình ắc quy EAGLE

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG150-12/A 12V-150AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 150Ah

Kích thước: 484 x 170 x 241 x 241

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG100-12 12V-100AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 100Ah

Kích thước: 333 x 173 x 216 x 222

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG75-12 12V-75AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 75Ah

Kích thước: 260 x 168 x 212 x 219

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG65-12 12V-65AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 65Ah

Kích thước: 350 x 167 x 173 x 173

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG40-12 12V-40AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 40Ah

Kích thước: 196 x 166 x 173 x 173

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG33-12 12V-33AH
Liên hệ(Giá sẽ tốt hơn)

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 33Ah

Kích thước: 194 x 132 x 170 x 170

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG20-12/A 12V-20AH
947,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 20Ah

Kích thước: 181 x 77 x 167 x 167

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG18-12 12V-18AH
914,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 18Ah

Kích thước: 181 x 77 x 167 x 167

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG12-12 12V-12AH
587,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 12Ah

Kích thước: 151 x 98 x 96 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG9-12 12V-9AH
418,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 9Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG7.5-12 12V-7.5AH
361,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7.5Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG7.2-12 12V-7.2Ah
322,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 7.2Ah

Kích thước: 151 x 65 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG5-12 12V-5AH
296,000

Điện thế(V): 12V

Dung lượng(Ah): 5Ah

Kích thước: 90 x 70 x 100 x 106

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG12-6 6V-12AH
333,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 12Ah

Kích thước: 151 x 50 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG10-6 6V 10AH
292,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 10Ah

Kích thước: 151 x 50 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG7-6 6V 7AH
252,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 7Ah

Kích thước: 151 x 35 x 94 x 100

Bình ắc quy cho bộ lưu điện UPS EAGLE EG5-6/A 6V 5AH
170,000

Điện thế(V): 6V

Dung lượng(Ah): 5Ah

Kích thước: 70 x 48 x 100 x 106